Lapsiperheet Ensi- ja turvakoti Ikäihmiset Vapaaehtoistyö


Tampereen turvakoti on tehnyt THL:n kanssa sopimuksen turvakotipalvelujen tuottamisesta 1.7.2015  alkaen. Turvakoti toimii vuonna 2016 kahdeksalla asiakaspaikalla. Tampereen ensikoti toimii turvakodista erillisenä yksikkönä kolmella perhepaikalla 14.9.2015 alkaen.

“Jokainen lapsi on pelastettava elämälle.” Miina Sillanpään 1940-luvulla esittämä ajatus lapsen arvosta on työmme tausta- ajatuksena tänäänkin. Ensikotityön alkuperäinen henki elää, vaikka työn menetelmät ovat toiset. Kantavana ajatuksenamme on auttaa lapsen näkyväksi tekemisessä silloin, kun perheen vanhemmilla on vaikeuksia.

Tervetuloa tutustumaan ensi- ja turvakodin palvelumuotoihin!
 


TURVAKOTI

Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista turvaa ja ammatillista apua lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ja sen uhan alla eläville naisille, miehille ja lapsille.  Turvakotiin voi tulla yksin tai yhdessä perheen kanssa. Turvakoti tarjoaa turvaa akuutin kriisivaiheen ajalle. Turvakotiin voi tulla kaikista kunnista. Turvakoti on auki ympäri vuorokauden ja sinne voi hakeutua joko suoraan tai ottamalla yhteyttä puhelimitse. Turvakoti arvioi jakson tarpeen ja pituuden. Turvakoti on asukkaille maksuton.

Väkivallan kohteeksi joutuminen ja sen todistaminen on usein traumatisoivaa aikuisille ja lapsille. Tarjoamme mahdollisuuden purkaa kokemuksia ja tunteita turvallisessa ympäristössä. Oman työntekijän kanssa tapahtuvan kahdenkeskisen työskentelyn rinnalla turvakodissa voi osallistua erilaisiin ryhmiin. Turvakodissa kiinnitetään erityistä huomiota lapsen tilanteeseen. Vanhempia tuetaan huomioimaan lapsi oman kriisinsä yhteydessä.

Työskentelemme yhteistyössä perheen läheisten ja viranomaisten kanssa. Työmme taustalla on traumaviitekehys ja se noudattaa valtakunnallisia väkivaltatyön laatuvaatimuksia. Yöaikaan turvakodissa valvoo ensi- ja turvakodille yhteinen ammattitaitoinen työntekijä.

Turvakodista lähdön jälkeen perheitä ohjataan käyttämään tarvittaessa yhdistyksemme tai yhteiskunnan ja muiden järjestöjen tuottamia palveluita.

Lue turvakodin asiakkaan tarina…

Turvakodin esite
 


ENSIKOTI

Ensikoti
Sukupolvien talo
Mutkakatu 38b
33500 Tampere
p. 050 412 9142
ensikoti@tetuko.fi

 

Ensikoti on jälleen avannut ovensa asiakkaille. Ensikoti toimii kolmella asiakasperhepaikalla. Ensikoti on tarkoitettu vahvaa, yksilöllistä tukea tarvitseville vauvaperheille. Ensikotiin saavutaan odotusaikana tai vauvan syntymän jälkeen. Työntekijämme turvaavat vauvan hyvän hoidon ja elävät vauvaperheen arkea perheen rinnalla.

Vanhemmalla on ensikodissa mahdollisuus henkilökohtaiseen tukeen ja ohjaukseen lastenhoidossa ja arjenhallinnassa. Ensikotityö vahvistaa vanhemmuutta. Erityistä huomiota kiinnitetään vauvan tarpeiden tunnistamiseen ja niihin vastaamiseen. Samalla tuetaan vauvan ja vanhemman välistä varhaista vuorovaikutusta ja kiintymyssuhdetta.

Odottavalle äidille ensikoti tarjoaa mahdollisuuden valmistautua synnytykseen ja vanhemmuuteen. Työntekijöiden ja äidin yhteinen työskentely tähtää lapsen näkyväksi tekemiseen sekä lapsen ja äidin välisen kiintymyssuhteen herättelemiseen.

Ensikodin arjen säännöllinen rytmi tarjoaa turvan ja ennakoitavuuden tunnetta koko perheelle. Ensikodin työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä perheen läheisten ja viranomaisten kanssa. Yöaikaan ensikodissa valvoo ensi- ja turvakodille yhteinen ammattitaitoinen työntekijä.

ENSIKODIN PAIKKAKYSELYT:

Ensi- ja turvakodin johtaja Jenni Karsio

050 555 0203

jenni.karsio@tetuko.fi

Ensikodin esite
 


PÄIVÄRYHMÄ PIKKU-MIINA

Päiväryhmä Pikku-Miina vauvaperheille
Onkiniemenkatu  6 A 3
33230  TAMPERE
p. 050 541 0842 ja p. 050 325 3460
pikku-miina@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miina on tarkoitettu äideille ja alle kaksivuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea. Yleisimpiä syitä hakeutua ryhmään ovat uupuminen vauvan hoitoon, yksinäisyys ja sosiaalisen verkoston puute sekä synnytyksen jälkeinen masennus ja akuutti elämänkriisi.

Päiväryhmässä keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä perheen omien voimavarojen löytämiseen. Keskeistä ryhmätoiminnassa on sen tarjoama vertaistuki sekä rytmin ja turvallisuuden tunteen rakentaminen perheen arkeen. Ryhmätyöskentelyn lisäksi vanhemmalla on Pikku-Miinassa mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin työntekijän kanssa.

Ryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa viiden kuukauden ajan. Päiväryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä neuvolaan, sosiaalitoimeen tai suoraan Pikku-Miinaan.
 

Sivun alkuun