Lapsiperheet Ensi- ja turvakoti Ikäihmiset Vapaaehtoistyö

Lähes jokainen perhe tarvitsee joskus apua jaksaakseen arjessa. Yhdistyksemme kulkee perheiden rinnalla luoden lapsille suotuisia kasvun ja kehityksen olosuhteita. Lapsiperheille tarjoamamme tuki ulottuu kriisiavusta arjen mielekkyyttä kasvattaviin toimintamuotoihin. Palveluissamme voi arvokkaiden kahdenkeskisten kohtaamisten lisäksi kokea ryhmätoiminnasta kumpuavaa vertaisuutta.

Lapsityömme tarjoaa apua perheväkivaltaa kohdanneille lapsille. Isätyö vastaa miehen hätään. Etävanhemmalle tarjoamme mahdollisuuden tavata lastaan turvallisesti. Univalverytmitysneuvonta ohjaa lapsen univaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Päiväryhmä Pikku-Miina taas on paikka arjen kannattelua kaipaavalle pienen lapsen äidille ja perhetupa on avoin lapsiperheiden kohtaamispaikka.

Tervetuloa tutustumaan lapsiperheiden palveluihimme!
 


 

LAPSITYÖ

Lapsityö
Perhekulma Puhuri
Suvantokatu 1 D 56
33100 Tampere
p. 050 572 8749, 050 355 2629
lapsenaika@tetuko.fi

Lapsityö auttaa perheväkivallan kohteeksi joutuneita tai sitä todistaneita lapsia. Työskentelyssä lapsi saa mahdollisuuden käsitellä kokemuksiaan ja tunteitaan. Työ on yksilöllistä ja lapsen tarpeista lähtevää. Kokemuksia puretaan toiminnallisilla menetelmillä lapsen ikätaso huomioiden.

Lasten äideillä on mahdollisuus sekä omiin käynteihin että yhteiskäynteihin lapsen kanssa. Lasten vertaisryhmät kootaan samankaltaisissa tilanteissa olevista lapsista. Samanaikaisesti lasten ryhmän kanssa voi kokoontua ryhmä myös lasten vanhemmille.

Lue Fannin tarina...

Lapsityön esite
 

 

Elävä päiväkirja 

 


TAPAAMISPAIKKA

Tapaamispaikka
Perhekulma Puhuri
Suvantokatu 1 D 56
33100 Tampere
p. 050 590 3136; 050 300 6448
tapaamispaikka@tetuko.fi

Lapsi ja hänestä erossa asuva vanhempi voivat tavata turvallisesti Perhekulma Puhurissa. Työntekijät tukevat ja valvovat tapaamisia. Lapsilähtöiset tapaamiset vahvistavat lapsen ja hänestä erossa asuvan äidin tai isän suhdetta. Myös lapsen valvottu vaihtaminen vanhemmalta toiselle Perhekulma Puhurissa on mahdollista.

Tavoitteena on lapsen edun mukaisesti kehittyvä tapaaminen. Tapaamisessa ohjaajat tukevat vanhempaa ja auttavat häntä havaitsemaan lapsen tarpeita. Ohjaajat myös kuuntelevat vanhemman kokemuksia, näkemyksiä ja tuntemuksia. Etävanhemman henkinen hyvinvointi on tärkeää lapsen kasvulle ja kehitykselle.

Tapaamiset ovat määräaikaisia. Lapsen ja vanhemman valvotun tapaamisen järjestää ja maksaa pääsääntöisesti sosiaalitoimi. Perhe voi myös itse ottaa yhteyttä Perhekulma Puhuriin.

Tapaamispaikan esite
 


Sivun alkuun

UNIVALVERYTMITYS

Univalverytmitysneuvonta
Perhekulma Puhuri
Suvantokatau 1 D 56
33100 Tampere
p. 050 328 8506
univalverytmitys@tetuko.fi

Univalverytmitys puhelinneuvonta maanantaisin  klo 12-15 ja
keskiviikkoisin klo 9-12.
Puh. 050 328 8506

Univalverytmitysohjaaja tukee perheitä pienen lapsen ja vauvan univaikeuksiin liittyvissä kysymyksissä. Ohjaaja antaa perheille neuvoja ja ohjausta ensisijaisesti puhelimitse. Myös käynnit Perhekulma Puhurissa ovat sovitusti mahdollisia. Univalverytmitysohjaajaa on mahdollista kysyä puhumaan UVR-asioista vanhempi/lapsi kerhoihin, neuvoloihin tai muihin vastaaviin paikkoihin. Ole yhteydessä jos lapsen päivärytmiin ja uneen liittyvät asiat askarruttavat sinua.
 


Sivun alkuun

ISÄTYÖ

Isätyö
Perhekulma Puhuri
Suvantokatu 1 D 56
33100 Tampere
p. 050 343 9432
isatyo@tetuko.fi

Isätyö vastaa miehen hätään, kun perheen tilanne on kriisiytynyt. Isätyöntekijä saa turvakodilta tai yhteistyökumppanilta miehen yhteystiedot ja soittaa hänelle. Mies voi myös itse ottaa yhteyttä isätyöntekijään.

Tapaaminen ja keskustelu tukevat miehen isyyttä ja isyyteen sitoutumista. Tapaamiskertojen tiheys määräytyy miehen ja koko perheen elämäntilanteen mukaan.

Isätyöntekijä on mukana vahvistamassa isän ja lapsen välisen suhteen kehittymistä myös yhdistyksen muissa toimintamuodoissa. Isille järjestetään myös vertaistuellista ryhmätoimintaa.

Isätyön esite
 


Sivun alkuun

PÄIVÄRYHMÄ PIKKU-MIINA

 
Päiväryhmä Pikku-Miina
Onkiniemenkatu 6 A 3, 33230  TAMPERE
p. 050 541 0842, 050 325 3460
pikku-miina@tetuko.fi

Päiväryhmä Pikku-Miina on tarkoitettu äideille ja alle kaksivuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat tiivistä tukea. Yleisimpiä syitä hakeutua ryhmään ovat uupuminen vauvan hoitoon, yksinäisyys ja sosiaalisen verkoston puute sekä synnytyksen jälkeinen masennus ja akuutti elämänkriisi.

Päiväryhmässä keskitytään vauvan ja vanhemman varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen sekä perheen omien voimavarojen löytämiseen. Keskeistä ryhmätoiminnassa on sen tarjoama vertaistuki sekä rytmin ja turvallisuuden tunteen rakentaminen perheen arkeen. Vanhemmalla on mahdollisuus myös kahdenkeskisiin keskusteluihin työntekijän kanssa.

Päiväryhmä kokoontuu kolme kertaa viikossa viiden kuukauden ajan. Ryhmään voi hakeutua ottamalla yhteyttä neuvolaan, sosiaalitoimeen tai suoraan Pikku-Miinaan.

Pikku-Miinan esite
 


Sivun alkuun

PERHETUVAT

Perhetuvat
Annantupa
Keskisenkatu 6 A 36
33710 Tampere
p. 050 405 7946, 050 343 1008
annantupa@tetuko.fi

Hervantatupa
Pietilänkatu 8 A 27
33720 Tampere
p. 050 405 7947, 050 343 1006
hervantatupa@tetuko.fi

Linnainmaatupa
Piettasenkatu 41 B 25
33580 Tampere
p. 050 405 7948, 050 343 1009
linnainmaatupa@tetuko.fi

Perhetuvat ovat oman alueensa kohtaamispaikkoja kaikille lapsiperheille. Annalan, Hervannan ja Linnainmaan tuvissa perheet voivat tutustua toisiinsa ja osallistua yhteisölliseen, monipuoliseen toimintaan. He voivat myös suunnitella ja toteuttaa toimintaa yhdessä työntekijän kanssa. Vertaistuella perheeltä toiselle on suuri merkitys.

Perhetuvalla voi esimerkiksi laittaa ruokaa yhdessä toisten kanssa ja osallistua erilaisiin ryhmiin, retkiin ja juhliin sekä puuha- ja teematuokioihin. Lapset on mahdollista jättää tuvalle hoitoon muutamaksi tunniksi kerrallaan. Tupien toiminta tukee vanhemmuutta sekä lasten kasvua ja kehitystä. Tuvat auttavat jaksamaan arjessa.

Tupien kautta voi myös saada doulan eli synnytystukihenkilön. Doulan voivat saada perhetuvalta tuekseen kaikki äidit, jotka tuntevat tarvitsevansa tukea, olipa isä mukana synnytyksessä tai ei.

Doula_esite

Annantuvan esite
Hervantatuvan esite
Linnainmaatuvan esite

Lue perhetupalaisen tarina...

Perhetuvillamme on kuukausittain vaihtuva ohjelma. Tutustu tupien kuluvan kuukauden tapahtumakalentereihin.

 

Annantuvan joulukuu

Annatuvan tammikuu 2018

 Hervantatuva joulukuu

Hervantatuvan tammikuu


Linnainmaatuvan joulukuun asiakaskirje

Linnainmaatuvan tammikuu

 

  Sivun alkuun

 

 

kotisivukone