Lapsiperheet Ensi- ja turvakoti Ikäihmiset Vapaaehtoistyö

 

Tampereen ensi- ja turvakotiyhdistys on työskennellyt ikäihmisten auttamiseksi jo parinkymmenen vuoden ajan. Palveluissamme pidämme tärkeänä omien voimavarojen ja vahvuuksien tunnistamista silloinkin, kun pitkä elämä on jo haurastuttanut toimintakykyä. Vanhuus on ihmisen elämänkulun arvokkaimpia vaiheita.

Petsamokoti tarjoaa kodinomaista asumista kauniissa ja turvallisessa ympäristössä. Tehostettua palveluasumista Petsamokodissa on mahdollista ostaa myös palvelusetelillä. Työmme perustuu yksilölliseen ja kunnioittavaan hoitotyöhön sekä yhteisöllisyyden kehittämiseen. Yhteisöllisyys kantaa myös ikäihmisten päivätoiminnassa ja kuntouttavassa päivätoiminnassa.

Tervetuloa tutustumaan ikäihmisten palveluihimme!
 

 


 

ASUMISPALVELUT

Petsamokodin asumispalvelut
Sukupolvien talo
Mutkakatu 38b-c
33500 Tampere
p. 050 576 3051
petsamokoti@tetuko.fi

Ikäihmisten palveluiden johtaja
Anumari Joenperä
p. 040 536 8050
anumari.joenpera@tetuko.fi

Petsamokoti sijaitsee puutalojen ja puutarhojen keskellä Petsamon kaupunginosassa. Asumisessa ja huolenpidossa pidämme tärkeänä asukkaiden tasapuolista kohtelua ja heidän kohtaamistaan. Asukas saa hänelle suunnitellut, palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiset palvelut omaan huoneeseensa tai asuntoonsa. Ammattitaitoinen henkilökunta auttaa ja tukee asukkaita ympäri vuorokauden.

Petsamokodissa voi asua ryhmäkodissa tai palvelutalossa. Ryhmäkodissa on kaksi puolta ja niillä molemmilla on oma viihtyisä yhteistila ruokailua ja yhdessäoloa varten. Ryhmäkodin 12 asukkaalle kuuluvat tehostetun palveluasumisen palvelut. Palvelutalossa voi saada sekä palveluasumisen että kotihoidon palveluita. Palvelutalossa asuu 22 asukasta.  Asukkaat ovat vuokralla joko ryhmäkotihuoneessa tai palvelutalon asunnossa. He maksavat tarvitsemansa palvelut, vuokran, vesimaksun ja turvarannekkeen.

Kotihoidon asukkaaksi hakeudutaan Tampereen kaupungin oman alueen kotihoidon tai Kotitorin kautta. Kaupungin asiakasohjusyksikkö laskee asukkaan henkilökohtaisen hoitomaksun suuruuden ennen kuin asukas muuttaa palvelutaloon.

Lisätietoa Petsamokodista saat Kotitorilta, Asiakasohjausyksiköstä ja
Petsamokodista.

Lue Sirkan tarina…

 


ASUMINEN PALVELUSETELILLÄ

Petsamokodin asumispalvelut
Sukupolvien talo
Mutkakatu 38b-c
33500 Tampere
p. 050 576 3051
petsamokoti@tetuko.fi

Ikäihmisten palveluiden johtaja
Anumari Joenperä
p. 040 536 8050
anumari.joenpera@tetuko.fi

Tehostettua palveluasumista ryhmäkodissa voi ostaa palvelusetelillä. Asukas saa hoitoaan varten palvelusetelin Tampereen kaupungilta. Kaupungin asiakasohjausyksikkö laskee asiakkaan maksettavaksi jäävän palvelusetelin omavastuuosuuden. Omavastuuosuus määräytyy asukkaan tulojen ja varallisuuden mukaan. Asukas maksaa myös palvelutalomaksun, joka kattaa erilaisia palvelutalon asukkailleen tarjoamia lisäpalveluita.

Lisätietoa palvelusetelillä asumisesta saat Kotitorilta, Tampereen kaupungilta ja Petsamokodista.
 


Sivun alkuun

KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA

Kuntouttava päivätoiminta
Petsamokodin kuntouttava päivätoiminta
Mutkakatu 38b
33500 Tampere
p. 050 314 3483
paivakeskus@tetuko.fi 

Päivätoiminta on tarkoitettu ikäihmisille, jotka asuvat kotona, mutta tarvitsevat asumiseensa tukea. Ryhmä pitää aktiivisena, tarjoaa seuraa ja auttaa asumaan omassa kodissa pidempään.

Asiakas voi toivoa itselleen parhaiten sopivan käyntipäivän. 12 hengen ryhmä kokoontuu kerran viikossa. Asiakas maksaa päivästä pienen omavastuuhinnan, joka sisältää päivän ohjelman, aamupalan, lounaan ja kahvin. Asiakkaille järjestetään myös kuljetukset.

Lue lisää päivätoiminnan esitteestä.

Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakasohjaajaan tai Kotitoriin (p. 03 5656 5700).

Kuntouttavassa päivätoiminnassa

 • luetaan lehtiä ryhmässä ja keskustellaan
 • pelaillaan ja visaillaan muistinvirkistykseksi
 • kuunnellaan musiikkia
 • keskustellaan, muistellaan ja vaihdetaan kuulumisia
 • fysioterapeutti ohjaa ja tukee fyysisen kunnon ylläpitämisessä
 • nähdään ulkopuolisten esiintyjien ohjelmanumeroita
 • tarjotaan terveellistä ja hyvää ruokaa

 


Sivun alkuun

JAKSOMUOTOINEN KUNTOUTTAVA PÄIVÄTOIMINTA

Jaksomuotoinen kuntouttava päivätoiminta

Mutkakatu 38 b
33500 Tampere
ohjaaja: 050 547 1769
fysioterapeutti: 050 401 6525

 

Jaksomuotoinen kuntouttava päivätoiminta auttaa kotona asuvia ikäihmisiä, joiden kyky toimia arjessa on väliaikaisesti heikentynyt. He ovat voineet olla pitkään sairaalassa. Usein voimien heikkeneminen myös masentaa mieltä. Kuntoutus kohentaa ja ylläpitää toimintakykyä.

Neljän kuukauden mittaisessa kuntoutuksessa jokaisella on omat tavoitteensa. Suljettu, luottamuksellinen kahdentoista hengen ryhmä tapaa kaksi kertaa viikossa. Tapaamiset kestävät noin viisi tuntia kerrallaan.

Asiakas maksaa päivästä pienen omavastuuhinnan. Hinta sisältää päivän ohjelman, kevyen aamupalan, lounaan ja kahvin. Asiakkaille järjestetään myös kuljetukset.

Jos haluat mukaan ryhmään, ota yhteyttä oman alueesi asiakasohjaajaan tai Kotitoriin (p. 03 5656 5700).

Jaksomuotoisessa kuntouttavassa päivätoiminnassa

 • fysioterapeutti ohjaa ja tukee fyysisen kunnon ylläpitämisessä
 • voi jakaa kokemuksia ikätovereiden kanssa
 • kannustetaan omatoimisuuteen
 • mieli virkistyy
 • saa ohjausta ja neuvoja arjen kysymyksiin
 • tulee rytmiä ja vaihtelua arkeen
 • tarjolla hyvää ja terveellistä ruokaa

Lue Hilkan tarina...
 

Sivun alkuun